تورهای آنتالیا

تور آنتالیا قشم ایر نوروز 99
شروع سفر ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۰۴ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۴/۹۹۰/۰۰۰ ريال
تور آنتالیابا پرواز ماهان ایر
شروع سفر ۰۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۲/۱۹۰/۰۰۰ ريال
تور آنتالیا ماهان ایر نوروز 99
شروع سفر ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۰۶ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۴/۹۹۰/۰۰۰ ريال
تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس
شروع سفر ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۳/۶۹۰/۰۰۰ ريال
تور آنتالیا پرواز سان اکسپرس 1399
شروع سفر ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۰۵ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۷/۱۹۰/۰۰۰ ريال